TEOLLISUUDENALAT

Maailmanluokan ratkaisuja globaaleille yrityksille

Solenis tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja paljon vettä kuluttaville teollisuudenaloille ympäri maailman. Kun käytössäsi ovat kehittyneet erikoiskemikaalit, nykyaikaiset valvonta- ja ohjausjärjestelmät ja asiantuntijoiden tarjoama tuki, pystyt ratkaisemaan kanssamme vaikeatkin prosessi- ja vedenkäsittelyhaasteet sekä saavuttamaan mitattavia tuloksia.

Ota yhteyttä.

BIOJALOSTUS

#

Innovaatiot, jotka auttavat etanolin tuottajia ja sokerin prosessoijia toimimaan tehokkaammin ja tuottavammin.

KEMIALLINEN PROSESSOINTI

#

Kemian- ja laiteteknologioiden kattava valikoima, joka vastaa käyttöveden käsittelyn ja muiden prosessien asettamiin haasteisiin.

PROSESSIVESI

#

Kehittyneet kemialliset ratkaisut sekä valvonta- ja ohjausjärjestelmät prosessiveden käsittelyyn.

KAIVOS- JA MINERAALIPROSESSIEN APUTUOTTEET

#

Kattava kemiallinen valikoima, johon kuuluvat saostumisenestäjät, flokkulantit, jauhatusapuaineet ja viskositeetinmuuttajat.

JÄTEVEDENKÄSITTELY

#

Ratkaisut lietteen kuivatukseen, suolanpoistoon, jäteveden käsittelyyn ja vedenpuhdistukseen.

ÖLJY JA KAASU

#

Monipuoliset prosessikemialliset ratkaisut, jotka auttavat arvoketjun kaikissa vaiheissa.

PAKKAUSPAPERI JA -KARTONKI

#

Laaja valikoima kuivalujuutta, suorituskykyä ja kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja.

SÄHKÖNTUOTANTO

#

Alan johtava vedenkäsittelyteknologian valikoima, joka tukee turvallista, luotettavaa ja taloudellista sähköntuottoa.

GRAAFISET JA ERIKOISPAPERIT

#

Todistetusti toimivat teknologiat, jotka auttavat paperinvalmistajia parantamaan tuottavuutta, kehittämään uusia tuotelaatuja ja pienentämään kustannuksia.

SELLU

#

Kustannustehokkaat ratkaisut, jotka parantavat sellun tuotantoa ja laatua, valkaisulaitoksen tehokkuutta ja uudelleenkaustisointisilmukan suorituskykyä.

PEHMOPAPERI

#

Vankalla ammattitaidolla valmistetut ainutlaatuiset kreppauskemikaalit sekä kuiva- ja märkälujuutta parantavat lisäaineet.

ERIKOISTUOTTEET JA PUULIIMAT

#

Ainutlaatuiset ratkaisut liiman, tiivisteaineen, maalien, musteiden, pinnoiteaineiden, tekstiilien ja komposiitti- sekä muunneltujen puutuotteiden valmistajille.

Lisätietoja saat varsinaiselta sivustoltamme solenis.com (vain englanniksi).